Johtokunnan päätöksiä - Styrelsens beslut


 

JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ 20.5.2014:

Ilmoittautuminen koulutus- ja muihin tilaisuuksiin on sitova. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ennen ilmoittautumisajan päättymistä voi perua osallistumisensa, joten jatkossa tapahtumissamme on ilmoittautumisajat. Eläinlääkärin tai lääkärin todistuksella voi tietysti perua osallistumisensa. Tämä koskee tilaisuuksia, joissa käytämme ulkopuolisia kouluttajia ja luennoitsijoita, joiden käytöstä koituu yhdistykselle kuluja.

Jos on lupautunut tapahtumaan työntekijäksi, mutta onkin estynyt tulemasta paikalle, jokainen on velvoitettu itse hankkimaan sijaisen.