Västankvarnintie 35 - Västankvarnvägen 35

Canidaen koulutuskenttä sijaitsee osoitteessa Västankvarnintie 35.

Kenttä on aidattu. Kentällä on pk-esteet.
Yhdistyksen jäsenet voivat käyttää kenttää, mutta varmista varaustilanne ensin.Kenttää vuokrataan myös ulkopuolisille.

Kentän varauskalenteri


Canidaes skolningsplan finns på Västankvarnvägen 35.

Planen är ingärdad med staket och där finns ett A-hinder och ett hopphinder.
Föreningens medlemmar kan använda planen, men kolla bokningsläget först.
Planen uthyres även åt utomstående.

Planens bokningskalender