Västankvarnintie 413 - Västankvarnvägen 413

Västankvarn Gårdin koulutuskenttä sijaitsee osoitteessa Västankvarnintie 413.

Kentällä on agility- ja pk-esteet. Kenttä on valaistu hiekkakenttä.
Canidaen jäsenet saavat käyttää kenttää silloin kun se ei ole varattu.
Viikonloppuisin kenttä on usein varattu.

Västankvarn Gårds skolningsplan finns på adressen Västankvarnvägen 413.

På planen finns agility- och brukshinder. Planen har sandbotten och den har belysning
Canidaes medlemmar har rätt att använda planen förutsatt att den är ledig. 
Under veckosluten är planen oftast upptagen för gårdens egna evenemang.