Kuva: Anne Sarpama

Ajankohtaista - Aktuellt

Tietosuojaseloste - Register- och dataskyddsbeskrivning

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 13 & 30 artiklat

Tulevat kokeet - Kommande prov