2021

Jv -19 Ubora Sokkairti

Uusi Nytt

född 5.9.2018, dansk-svensk gårdshund. Ägare Helena Wickholm och Kati Kuusisto.

11.9 Borgå, domare Zoran Brankovic. AVK1 SA SERT PN2
24.10, Lahtis, domare Kimmo Mustonen. AVK2 SA VARA-SERT PN2