Jäsenasiat-Medlemsärenden

Jäseneksi liittyminen

Täytä jäsenhakemuslomake

Kirjoita viestikenttään jäsenen nimi, osoite ja lyhentein, mitä maksat.

Jäsenmaksut 2022:

Maksa jäsenmaksu tilille  FI54 4055 6040 0034 39

VJ= vuosijäsen  30€ 
PJ= perhejäsen  5€
NJ= nuorisojäsen  (alle 15 v) 5€
AJ= ainaisjäsen 200€

Kuluvan vuoden jäsenmaksu on maksettava maaliskuun loppuun mennessä. Jos jäsen ei ole 1.5. mennessä maksanut jäsenmaksuaan, jäsen katsotaan eronneeksi.

Hur blir jag medlem

Fyll i medlemsansökningsblanketten

Anteckna i meddelandefältet medlemmens namn, adress och med bokstavsbeteckningarna vad som har betalats.

Medlemsavgiften 2022:

Betala medlemsavgiften till kontot FI54 4055 6040 0034 39.

VJ=årsmedlem 30€ 
PV=familjemedlem 5€
NJ= ungdomsmedlem (under 15 år) 5€
AJ=ständigmedlem 200€

Medlemsavgiften för  innevarande år bör betalas senast i slutet av mars. Om man inte betalat medlemsavgiften före den 1.5 upphör medlemskapet.