Jäsenasiat-Medlemsärenden

Jäseneksi liittyminen

Täytä jäsenhakemuslomake

Kirjoita viestikenttään jäsenen nimi, osoite ja lyhentein, mitä maksat.

Jäsenmaksut 2017:

Maksa jäsenmaksu tilille  FI54 4055 6040 0034 39

VJ= vuosijäsen  20€
PJ= perhejäsen  5€
NJ= nuorisojäsen  (alle 15 v) 5€
AJ= ainaisjäsen 120€

Kuluvan vuoden jäsenmaksu on maksettava toukokuun loppuun mennessä. Mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluessa jäsenmaksun eräpäivästä, jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.
 

Hur blir jag medlem

Fyll i medlemsansökningsblanketten

Anteckna i meddelandefältet medlemmens namn, adress och med bokstavsbeteckningarna vad som har betalats.

Medlemsavgiften 2017:

Betala medlemsavgiften till kontot FI54 4055 6040 0034 39.

VJ=årsmedlem 20€
PV=familjemedlem 5€
NJ= ungdomsmedlem (under 15 år) 5€
AJ=ständigmedlem 120€   

Medlemsavgiften för  innevarande år bör betalas senast i slutet av maj. Om man inte betalar medlemsavgiften inom två månader efter förfallodagen, upphör medlemskapet.