Tietosuojaseloste - Register- och dataskyddsbeskrivning

10.5.2018

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 13 & 30 artiklat