Nosework

VÄLKOMMEN ATT TRÄNA NOSEWORK
Vad är Nosework? Hundsporten Nosework, som utvecklades i USA, går ut på att hunden får använda sitt luktsinne i olika miljöer och söka efter bestämda dofter. Dofterna hunden ska lära sig att känna igen är eukalyptus, lagerblad och lavendel, och hunden ska kunna söka både inomhus och utomhus.

För vem? Nosework passar alla hundar, unga som gamla och stora som små. Inga förkunskaper behövs. Många hundar tycker det är väldigt roligt, det är bra aktivering, och aktiviteten stärker dessutom samspelet mellan hunden och hundföraren.

Med vem? Jag som är instruktör heter Daniela Silén och är utbildad djurtränare (YE).


Kursen består av fem träffar, varav den första är online (12.5 kl. 18-19), och de fyra följande gångerna hålls på gräsmattan vid Gammelgården (14.5, 21.5, 4.6 och 11.6 kl. 18-19). 

Fem deltagare får plats på kursen. Vi bekantar oss med grunderna i doftarbete och introducerar eukalyptus-doften för hunden. 

Hundar med tidigare erfarenhet av nosework är också välkomna för att fräscha upp sina kunskaper: i mån av möjlighet anpassas kursen efter deltagarnas nivå. I första hand är kursen dock tänkt för nybörjare. 

Kursspråk svenska/finska/(engelska) beroende på deltagarnas önskemål.

Anmälan: anmäl dig direkt till daniela.silen@gmail.com fr.o.m 1.4.2024
Pris: 25 € medlemmar, icke-medlemmar 40 €

TERVETULOA HARJOITTELEMAAN NOSEWORKIA
Mitä on Nosework? Lajina Nosework on peräisin USA:sta, ja siinä koira käyttää hajuaistiaan etsiäkseen tiettyjä hajuja eri ympäristöistä. Kohdehajut mitä koiralle opetetaan ovat eukalyptus, laakerinlehti ja laventeli, ja koira etsii sekä sisällä että ulkona.

Kenelle? Nosework sopii ihan kaikille koirille ikään tai kokoon katsomatta. Ennakkotietoja ei tarvita. Useammat koirat nauttivat hajutyöskentelystä ja lisäksi se on hyvää aktivointia koiralle, ja kehittää koiran ja ohjaajan välistä suhdetta.

Kenen kanssa? Kurssin ohjaajana toimii eläintenkouluttaja Daniela Silén (AT).

Kurssi koostuu viidestä tapaamisesta touko-/kesäkuussa, joista ensimmäinen pidetään verkossa 12.5 klo 18–19. Seuraavat kurssikerrat ovat 14.5., 21.5., 4.6. ja 11.6. klo 18–19, paikkana Gammelgården. 

Kurssille mahtuu viisi koirakkoa. Tutustumme nenätyöskentelyn perusteisiin ja tutustutamme koiria eukalyptus-kohdehajuun. 

Kurssille ovat tervetulleita myös aikaisempaa kokemusta noseworkista omaavat koirakot: mahdollisuuksien mukaan kurssia räätälöidään osallistujien taidon mukaan. Lähtökohtaisesti kurssi on kuitenkin suunniteltu aloittelijoille. Kurssikieli on suomi/ruotsi/(englanti) riippuen osallistujien toiveista.

Ilmoittautuminen: suoraan kurssinvetäjälle daniela.silen@gmail.com 1.4.2024 alkaen
Hinta: 25 € jäsenet, muut 40 €