Nosework

Välkommen att bekanta dig med Nosework!

 • Vad är Nosework? Hundsporten Nosework, som utvecklades i USA, går ut på att hunden får använda sitt luktsinne i olika miljöer och söka efter bestämda dofter. Dofterna hunden ska lära sig att känna igen är eukalyptus, lagerblad och lavendel, och hunden ska kunna söka både inomhus och utomhus. 
 • För vem? Nosework passar alla hundar, unga som gamla och stora som små. Inga förkunskaper behövs. Många hundar tycker det är väldigt roligt, det är bra aktivering, och aktiviteten stärker dessutom samspelet mellan hunden och hundföraren. 
 • Med vem? Jag som är instruktör heter Daniela Silén, och jag studerar till djurtränare med sikte på att göra yrkesprovet för min examen på häst och hund. På hundsidan är jag särskilt intresserad av att träna hundar så att de fungerar väl i vardagen och får tillräckligt mycket stimulans och aktivering för att vara glada och harmoniska familjemedlemmar. 

  Introduktionskursen består av träffar fyra lördagar i maj (6.5–27.5) kl. 10.30–11.30 på gräsmattan vid Gammelgården.

   Fem deltagare får plats på kursen. 

  Vi bekantar oss med grunderna i doftarbete och tränar hunden i att lära sig identifiera och söka eukalyptus-doften. Kursspråk svenska/finska/(engelska) beroende på deltagarnas önskemål.

  Anmälan: daniela.silen@gmail.com från 1.4. 2023
  Kurspris 15 €/medlem, 25 €/icke-medlem

Tervetuloa tutustumaan Noseworkiin!

 • Mitä on Nosework? Lajina Nosework on peräisin USA:sta, ja siinä koira käyttää hajuaistiaan etsiäkseen tiettyjä hajuja eri ympäristöistä. Kohdehajut mitä koiralle opetetaan ovat eukalyptus, laakerinlehti ja laventeli, ja koira etsii sekä sisällä että ulkona. 
 • Kenelle? Nosework sopii ihan kaikille koirille ikään tai kokoon katsomatta. Ennakkotietoja ei tarvita. Useammat koirat nauttivat hajutyöskentelystä, ja lisäksi se on hyvää aktivointia koiralle, ja kehittää koiran ja ohjaajan välistä suhdetta.
 • Kenen kanssa? Kurssin ohjaajana toimii eläintenkouluttajaksi opiskeleva Daniela Silén, joka opinnoissaan keskittyy hevosiin ja koiriin. Koirissa häntä kiinnostaa erityisesti arjessa hyvin toimiva koira, ja koiran riittävä ja sopiva aktivointi jotta se voisi elää iloisena ja harmonisena perheenjäsenenä. 

  Tutustumiskurssi koostuu neljästä tapaamisesta toukokuussa: 

  lauantaisin 6.5.–27.5. klo 10.30– 11.30 paikkana Gammelgården. 

  Kurssille mahtuu viisi koirakkoa. 

  Tutustumme nenätyöskentelyn perusteisiin ja koulutamme koiria tunnistamaan ja etsimään eukalyptus-kohdehajua. 

  Kurssikieli on suomi/ruotsi/(englanti) riippuen osallistujien toiveista.

  Ilmoittaudu: daniela.silen@gmail.com 1.4. alkaen. 
  Kurssi 15 €/jäsen, 25 € ei-jäsen.