Jäsenlehti - Medlemstidning

Yhdistys julkaisee Canidae-kerholehteä, joka ilmestyy yksi - kaksi kertaa vuodessa.

Ilmoitushinnat:
1/1 sivu 17,00€
1/2 sivu 8,50 €
1/4 sivu 4,00 €

Jäsenille ilmoittaminen on ilmaista.
Materiaalia lehteen voi lähettää osoitteeseen tarja.simos-gronholm (at) novia.fi

Foreningen publicerar Canidae-tidning, som kommer ut en till två gånger i året.

Annonspriser:
1/1 sida 17,00 €
1/2 sida 8,50 €
1/4 sida 4,00 €

Medlemmar annonserar gratis.
Material till tidningen kan du skicka till tarja.simos-gronholm (at) novia.fi